De Rijksoverheid heeft regels rondom het energielabel. Lees hier welke dat zijn.

In de webapplicatie “Rijksdienst voor Ondernemend Nederland” (RVO) dient u zelf aan te geven welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen.

De overheid baseert uw voorlopige energielabel en aanwezige energiebesparende maatregelen op basis van het bouwjaar van de woning.

Daarnaast is het voorlopige energielabel afhankelijk van type woning en vloeroppervlak.

U dient als eigenaar van de woning de na het bouwjaar getroffen maatregelen zelf aan te geven. U dient hiervoor bijvoorkeur foto’s of facturen als bewijsmateriaal te uploaden naar de webapplicatie van RVO.

Let op! Een verkoopbrochure is alleen geldig mits deze is ondertekend door de makelaar. Als u meerdere maatregelen wilt/moet bewijzen dan dient de verkoopbrochure voor zien te zijn van het document “Woningkenmerken registratie energielabel”. Vraag hiernaar bij uw makelaar!

Wij beoordelen de aannemelijkheid van uw bewijslast en accorderen dit, waarna u een definitief energielabel ontvangt.

Het energielabel is niet voor alle gebouwen verplicht. Voor monumenten en woonboten geldt de verplichting bijvoorbeeld niet.

home