De Rijksoverheid heeft regels rondom het energielabel. Lees hier welke dat zijn.

In de webapplicatie “Rijksdienst voor Ondernemend Nederland” (RVO) dient u zelf aan te geven welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen.

De overheid baseert uw voorlopige energielabel en aanwezige energiebesparende maatregelen op basis van het bouwjaar van de woning.

Daarnaast is het voorlopige energielabel afhankelijk van type woning en vloeroppervlak.

U dient als eigenaar van de woning de na het bouwjaar getroffen maatregelen zelf aan te geven. U dient hiervoor bijvoorkeur foto’s of facturen als bewijsmateriaal te uploaden naar de webapplicatie van RVO.

Een verkoopbrochure is geldig mits de isolatie of technische maatregel is vermeld door de makelaar. Als u meerdere maatregelen wilt/moet bewijzen dan kan naast de verkoopbrochure het document “Woningkenmerken registratie energielabel” toegevoegd worden. Vraag hiernaar bij uw makelaar!

Wij beoordelen de aannemelijkheid van uw bewijslast en accorderen dit, waarna u een definitief energielabel ontvangt.

Voor een vakantiewoning kunt u wel een Vereenvoudigd EnergieLabel (VEL) aanvragen. Het gaat erom dat het gebouw een woningfunctie heeft.

Het energielabel is niet voor alle gebouwen verplicht. Voor monumenten en woonboten geldt de verplichting bijvoorbeeld niet.

Voor gebouwen die geen woonfunctie hebben dient u een Energielabel voor Utiliteitsbouw EPA-U aan te vragen.

home