Goede dakisolatie kan een grote invloed hebben op het energielabel!

Warmte stijgt op, vandaar dat veel warmte uw huis verlaat via het dak. Het is dan ook zeer gunstig om uw dak te isoleren.

Niet alle daken kunnen op dezelfde wijze geïsoleerd worden. We maken onderscheid tussen platte- en hellende daken en damp-open en damp-dichte constructies.

Hellende daken met pannen zijn veelal damp-open en vanaf de binnenzijde te isoleren. In een aantal gevallen kunt u dit zelf uitvoeren. Wanneer de constructie niet damp-open is moet u opletten met het isoleren van een dak aan de binnenzijde. De kans dat vocht zich gaat ophopen in de constructie is groot. Hierdoor ontstaat houtrot met alle gevolgen van dien.

Bij een damp-dicht dak is het beter en veiliger om aan de buitenzijde te isoleren.

Een platdak is bijna altijd dampdicht (de aanwezige dakbedekking laat weinig tot geen damp door). Isoleren van een platdak aan de binnen zijde is dan ook vragen om problemen. Een platdak dus altijd aan de buitenzijde isoleren. Isoleren van een platdak aan de buitenzijde is vakwerk en wordt daarom veelal door de dakdekker uitgevoerd.

voorbeeld dak isoleren

 

Voor een hoger Energielabel is het van belang dat de isolatie waarde voldoet aan een RC-wwarde van 3.0 of hoger:

In onderstaande tabel kunt u zien welke isolatiedikte nodig is om aan de gestelde eis te voldoen.

Isolatiemateriaal

Richtwaarde benodigde dikte isolatiemateriaal voor Rc ≥ 3.0 m2K/W.

Glaswol/Steenwol/EPS plaat/PIR- en PUR gespoten

> 12 cm

PIR- en PUR platen

> 8 cm